La Barcelona d’avui no s’entendria sense la contribució dels moviments veïnals, de les lluites obreres, de les reivindicacions feministes, o del fort arrelament de tradicions llibertàries o republicanes, entre d’altres. La nostra ciutat no seria la mateixa sense la petjada de molta gent, des d’activistes veïnals com Emilia Llorca fins a exalcaldes com Carles Pi Sunyer o Hilari Salvadó, per posar només tres exemples.