Transparència i pressupostos

T'expliquem quines mesures està adoptant l'Ajuntament per avançar cap a una ciutat més democràtica i transparent. Era un dels compromisos electorals i ho hem fet possible: l'ajuntament més transparent de Catalunya és el de Barcelona! I encara queda molt per fer.

Democratitzem l'accés a la informació per apoderar la ciutadania!

S'impulsa l'oficina de Transparència per denunciar pràctiques corruptes

La corrupció és una xacra que atempta contra el bé comú, genera privilegis per a un grapat, i suposa un malbaratament dels recursos públics. Per fer-hi front, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP) per lluitar contra la corrupció i les relacions clientelars. Així mateix, a través de la denominada Bústia Ètica, el funcionariat i la ciutadania poden denunciar anònimament les pràctiques corruptes de les quals tinguin coneixement. Més info 

Un web per fiscalitzar fins a l'últim cèntim de l'Ajuntament

Fa unes setmanes que s'ha estrenat el nou portal web "Pressupostos Oberts", on es pot consultar amb tot detall els comptes municipals, saber d'on provenen els ingressos i a què es destinen. Amb aquesta web, Barcelona es converteix en la primera gran ciutat de l'Estat que publica totes les dades pressupostàries dels últims anys, de manera gràfica i comparada i arriba al detall de les factures dels seus proveïdors. Veïns i veïnes ja poden saber en què es gasten els diners públics i consultar al voltant de 50.000 factures! Més info

Compartim els costos reals dels serveis municipals

Aquest passat mes de setembre també s'ha donat a conèixer un modern mecanisme de càlcul que permet conèixer el preu real de totes les actuacions i serveis municipals de Barcelona. Fins ara, aquesta dada era desconeguda per a la ciutadania, el funcionariat i el propi Ajuntament, però amb aquesta eina s'ha pogut saber, per exemple, que els serveis municipals costen 1.352 euros a l'any a cada resident. Aquest innovador mètode s'anomena ABC (Activity Based Costing) i obre la porta a una major fiscalització de l’administració. Més info

Impulsem el primer codi ètic municipal de compliment obligat

El Codi Ètic i de Conducta és un avantprojecte pioner en els consistoris municipals: Amplia la llei de transparència autonòmica i estatal i té caràcter punitiu. L'objectiu és garantir la transparència, les bones pràctiques i una ètica estricta en la funció pública, acabant amb privilegis, corrupteles i portes giratòries. El projecte, pendent d'aprovació en el ple, afectarà 412 persones que treballen al consistori, entre alts càrrecs, empreses, fundacions, comissionats, consellers de districte i membres d'instituts de l’àmbit públic. Fins ara, la Llei de transparència n'incloïa només 70. Volem incrementar el control que la ciutadania té dels recursos públics. D'aquesta manera, conjuntament podrem defensar el bé comú. Més info

Fem públics els sous dels càrrecs polítics

En aquest procés de transformar i fer més transparent la institució, a l'inici de la legislatura es van fer públics tots els sous dels càrrecs polítics a la web de l'Ajuntament, així com les agendes de tots els membres del govern municipal. (). D'altra banda, els regidors i les regidores de BComú perceben 2.200 euros nets mensuals en 14 pagues, independentment dels salaris establerts pel ple municipal, tal com estableix el Codi Ètic de Barcelona En Comú. L'excedent dels sous es destinarà a un fons solidari. Més info

Pots llegir més mesures a "Comuns a la premsa" filtrant per la paraula "transparència" https://barcelonaencomu.cat/ca/comuns-premsa#/