Tenim un pla!

Durant el primer semestre de 2016, es va obrir un procés participatiu adreçat als activistes de Barcelona En Comú que permetés analitzar de forma col·lectiva la situació actual de l'organització i identificar mesures i accions per assolir els nostres reptes polítics.

L'exercici conjunt dels membres de les assemblees de barris, eixos temàtics, comissions tècniques i Coordinadora dóna com a resultat aquest pla d'enfortiment que ens ha de servir per treballar de forma coordinada al llarg dels propers anys. El pla d'enfortiment és un instrument que ha de permetre identificar quines han de ser les condicions necessàries i suficients que ha de tenir l'organització perquè pugui assolir els seus objectius i compromisos. El tractament de la informació aconseguida amb el procés participatiu obert a l'organització ha permès fer una proposta d'objectius i línies d'acció.

D'aquest marc se'n deriva el pla d'acció anual que prioritza les iniciatives i projectes que hauran d'impulsar els diferents espais de l'organització durant el 2016-2017. Descarregueu aquí el pla d'enfortiment de Barcelona En Comú 2016-2019.

Descarrega el document en pdf