Què és el CGLU i què implica tenir-ne la Co-Presidència?

El 16 d'octubre al Congrés Mundial de CGLU a Bogotà, Ada Colau va ser elegida Co-Presidenta de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), la xarxa internacional de governs locals i regionals més gran del món. 

Què és CGLU?

CGLU és una xarxa global de governs locals i regionals que té la seu a Barcelona. Té una estructura federada (amb seccions en cada continent) i està governada democràticament pels seus governs membres.

CGLU representa la perspectiva i els interessos dels municipis a nivell global, principalment davant l'ONU en els debats sobre l'agenda internacional en temes com ara el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible o les migracions. A més a més, a través de les seves comissions i grups de treball, CLGU promou el intercanvi de conèixament entre ciutats en polítiques de cultura, drets humans, finançament, entre d'altres.

Què implica tenir-ne la Co-Presidència?

La presidència de CGLU està elegida pel consell general de l'organització, és a dir, pels líders dels governs locals que en formen part. L'elecció a la Co-Presidència representa un vot de confiança en la capacitat de lideratge internacional de la ciutat de Barcelona.

Com a Co-Presidenta de CGLU, l'alcaldessa de Barcelona tindrà la funció de màxima representació política de l'organització, conjuntament amb el President i els altres Co-Presidents. Durant el seu mandat farà de portaveu de les ciutats i els municipis del món i tindrà l'oportunitat de posar èmfasi en aquells aspectes que consideri prioritaris, com la reivindicació d'un major protafonisme per a les les autoritats locals en l'escena nacional i internacional, tant pel que fa a la presa de decisions com al finançament; la lluita contra el canvi climàtic; o també garantir que les ciutats siguin arreu territoris de drets, especialment dels més vulnerables, com els infants, les dones, els refugiats o les persones LGTBI.

D'altra banda, un dels punts del Pla d'Actuació Municipal del govern és el de reforçar les xarxes de governs locals i el municipalisme transnacional i orientar el treball d'aquestes xarxes a avançar en l'assoliment de la justícia global.