Procés de construcció del nou espai polític català

Barcelona En Comú ha iniciat la deliberació per concretar el pla de treball que permetrà articular un nou espai polític català que pretén aconseguir una Catalunya més sobirana, més lliure, més igual, més diversa i fraternal; des de la radicalitat democràtica i el reforç de la capacitat de decisió col·lectiva sobre els assumptes comuns.

Es proposa un pla de treball amb els següents objectius principals:

  • Generar un procés de desbordament ciutadà a tot Catalunya i ampliar la base social de l'espai, tot incorporant persones que fins ara no participaven dels espais polítics organitzats.
  • Generar bases sòlides per al nou espai i alinear-ne les visions pel que fa al "per què?" (anàlisi de context i oportunitats, relat, imaginari/identitat...), al "per a què?" (objectius polítics i model de país) i al "què?" (aspectes organitzatius, codi ètic, etc.).

L'element central del procés és la definició del model de país que defensaria el nou espai, tant sectorialment com territorialment, en articular-ho des d'un ampli procés de participació presencial i en línia.

El passat 5 de setembre es va presentar a la Coordinadora de BComú una proposta inicial. I durant les últimes setmanes, aquesta s'està enriquint amb aportacions dels diferents espais (assemblees de barris, eixos sectorials i comissions de treball). També es nodreix amb aportacions d'altres candidatures municipalistes de tot Catalunya, d'altres forces polítiques i d'entitats.

Al llarg del mes de setembre s'acabarà de socialitzar la proposta tant al si de BComú com amb el conjunt d'agents amb els quals es vol construir aquest nou espai i s'incorporaran les diverses aportacions. A la Coordinadora del 3 d'octubre es realitzarà una sessió de revisió de les aportacions i s'hi plantejarà donar els següents passos: