Més enllà del 2 de juny, però especialment el 2 de juny.

Avui, 2 de juny, és el dia internacional de les treballadores sexuals. Una jornada de reflexió i de lluita que els moviments de treballadores sexuals de diversos contextos locals proposen per situar les seves reivindicacions en l’agenda política.  En aquest sentit,  Barcelona acull també aquests dies diverses propostes activistes i culturals per debatre sobre estratègies polítiques de defensa dels drets dels i les treballadores sexuals a la ciutat.
Des de Barcelona en Comú volem fer una aposta ferma per escoltar aquestes demandes, tradicionalment silenciades i invisibilitzades en les polítiques municipals de la ciutat, amb l’objectiu de desenvolupar polítiques actives per garantir la defensa dels drets de les persones que han decidit exercir el treball sexual a la nostra ciutat.


El nostre diagnòstic de la situació actual contempla 5 elements clau: la vulnerabilitat i endeutament en què la Ordenança del Civisme ha col·locat a les treballadores sexuals (més de 2000 multes en 4 anys), la convivència entre treballadores sexuals i veïnatge (especialment en alguns barris de la ciutat), les normatives d’usos i activitats econòmiques que impossibiliten l’exercici del treball sexual en pisos, el model d’atenció desplegat en els darrers anys per atendre les treballadores sexuals a la ciutat mitjançant l’agència ABITS i la lluita contra el tràfic no donen una resposta suficient ni adequada per a la protecció de les víctimes i la reducció del fenomen a la ciutat.


Les treballadores sexuals, tradicionalment estigmatitzades i condemnades a l’exclusió social, també son veïnes de la ciutat i des del marc municipal tenim el repte i la obligació d’elaborar respostes concretes que millorin la seva qualitat de vida. Ens fem càrrec de que la qüestió del treball sexual implica moltes arestes que no poden ser transformades des de la política municipal, però tenim clar que podem fer molt més del que hem fet fins ara. Per això és fonamental escoltar els discursos que formulen les treballadores sexuals i posar al centre les seves veus.  Més enllà del 2 de juny, però especialment el 2 de juny.