Al·legacions al projecte de Reglament de Turisme de Catalunya

El 15 de setembre passat Barcelona En Comú va presentar al·legacions al projecte de Reglament de Turisme que s’està tramitant al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, i per primera vegada, Barcelona En Comú incideix en l'activitat legislativa com a organització (és a dir, no com a grup polític present en una institució, sinó des de fora).

Les al·legacions presentades es concentren sobretot en aspectes que tenen a veure amb la regulació dels habitatges d'ús turístic (HUTs) i la "Taxa Turística" (en termes del reglament: Impost sobre les Estades en Establiments Turístics o IEET); i estan inspirades en principis com la perspectiva transversal de l'impacte del turisme i en la valoració de la realitat social i econòmica de la ciutat en relació al turisme. 

El turisme no pot considerar-se una activitat econòmica sectorial sinó que ha de tenir una perspectiva clarament territorial i urbanística, i s'han de considerar els efectes que generen les pràctiques turístiques en relació al context social i econòmic on es desenvolupen. 
El reglament no té prou en compte les diferents realitats socials i territorials i menysté l'impacte d'algunes de les pràctiques derivades. L’ús i consum que l’activitat turística fa de recursos limitats i socialment molt valuosos, no pot ser menystingut i s’ha de preveure i facilitar-ne la gestió territorialitzada. El turisme és un impacte brutal en l’activitat ordinària de les altres realitats de la ciutat, sobretot pel que fa al mercat residencial, l’espai públic, la mobilitat, els problemes de convivència i els canvis en els usos socials i comercials de les àrees amb una forta afluència de visitants.


Així mateix, considerar el turisme com a qüestió col·lectiva i pública fa que s'hagin d'ampliar els aspectes a abordar en matèria d'inversions de finançament. Creiem clau que els ens locals puguin tenir un marge molt més gran pel que fa a la recaptació de l'IEET així com a ampliar les possibilitats del seu caràcter finalista.