Jueves, 19 mayo, 2022

Protegir el patrimoni del Clot-Camp de l’Arpa

L’Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa fa anys que reivindica una millor protecció del patrimoni dels barris, demanda que va ser recollida i treballada des del Districte de Sant Martí a l’inici d’aquest mandat municipal. L’Associació va impulsar una Comissió de Patrimoni i un seguit de xerrades, mapejos i rutes per visibilitzar la gran preocupació que desperta la pèrdua del nostre patrimoni i la sensació de greuge envers l’escassa protecció que ha patit durant massa temps. La ferma disposició del veïnat del barri a lluitar pel patrimoni i la bona disposició de l’Ajuntament han donat resultats. El més important, una suspensió de llicències que ens permetrà treballar una modificació del Pla General Metropolità per protegir el patrimoni.

El 2019 es va encetar un nou període de treball, amb la creació al Districte de Sant Martí de l’àrea de Memòria i Patrimoni, que es va posar a treballar per crear un nou Pla de Patrimoni per al barri del Clot-Camp de l’Arpa. A la primera sessió participativa del Grup de Treball de Patrimoni del barri, es va assolir el punt de partida amb una mirada àmplia sobre tots els matisos que impliquen un Pla de Patrimoni. A la següent sessió participativa vam presentar l’Estudi de Paisatge que la Direcció de Patrimoni de Barcelona havia elaborat, on es determina les característiques del teixit urbà i social de la trama urbana considerada antiga o històrica. Aquests són els àmbits que remarquen els elements del patrimoni històric, urbà i arquitectònic. Això serà el que permetrà a partir d’ara definir quins seran els instruments diferencials, cosa que donarà lloc a les propostes per incidir en la salvaguarda del patrimoni i dels nostres carrers.

El pla urbanístic de preservació i protecció del patrimoni del Clot i del Camp de l’Arpa brindarà l’oportunitat de recuperar i preservar els centres històrics, amb la clara intenció de revitalitzar-los, no en un sentit de mantenir-los de manera escenogràfica. La protecció del patrimoni va de bracet d’un desenvolupament des de tots els vessants, tant l’econòmic com el social i el cultural.

Una vegada aconseguida la suspensió de llicències durant un any, es poden impulsar els estudis preliminars per a una modificació del Pla General Metropolità que permetrà consolidar la trama històrica amb la implicació de tots els veïns i veïnes i de les entitats i associacions del barri del Clot-Camp de l’Arpa, fent un exercici d’escolta activa, de debat i de presa de decisions amb tot el territori.

L’impuls per protegir el patrimoni no es limita al Clot-Camp de l’Arpa, sinó que té una dimensió de ciutat: l’Ajuntament acaba d’aprovar la mesura de govern ‘Barcelona, ciutat de patrimoni’, que permetrà protegir el patrimoni històric, popular i ambiental de la ciutat, sent un gran instrument per plantejar les accions i permetre consolidar i protegir els teixits urbans històrics. La mesura afegeix una mirada on els vincles amb la vida quotidiana, l’ànima dels barris i els aspectes referencials dels veïns i veïnes s’incloguin també com a aspectes a establir en les relacions amb el nostre patrimoni.

Entre totes, protegim el patrimoni de la nostra ciutat.