Barcelona En Comú inicia el procés de renovació de càrrecs interns

Els i les activistes podran votar, fins a l'11 de desembre a la plataforma digital de l'organització, als membres de la Direcció Executiva, de la comunitat de BComú a la Coordinadora General i del Comitè de Garanties

Barcelona En Comú ha començat amb el procés d’eleccions per escollir els càrrecs interns de l’organització, en concret els membres de la Direcció Executiva, els de la comunitat de BComú a la Coordinadora General i els del Comitè de Garanties. En total seran escollides 25 persones: 8 membres per a la Direcció Executiva, 10 membres per a la Coordinadora (una quarta part d’aquesta) i 7 membres per al Comitè de Garanties. Fins a l’11 de desembre els i les activistes podran votar a la plataforma digital de l'organització.

Segons els estatuts de l’organització, aquests òrgans han de renovar els seus membres cada dos anys. Així doncs, es tracta de les quartes eleccions de càrrecs interns de Barcelona En Comú (les primeres van ser el setembre de 2015). En els dos últims anys la composició de la Direcció Executiva, la Coordinadora General i del Comitè de Garanties ha estat la següent: consulta-ho al web.

Dret a votar 

Tenen dret a vot aquelles persones que, amb data de tancament del cens electoral, figurin inscrites al cens d'activistes de Barcelona En Comú, més de 1.500 persones. Per presentar-se com a candidat o candidata, les persones han de figurar en el cens d'activistes i acceptar el codi ètic de l'organització. Així, com a resultat del procés intern, aquestes són les candidatures definitives:

- Una única candidatura a la Direcció Executiva

- Quatre candidaturas en equip i una candidatura individual a la Coordinadora

- Una única candidatura al Comitè de Garantíes

El recompte i proclamació provisional dels resultats serà el 12 de desembre, i la proclamació definitiva el dia 15 de desembre.