Albert Cirera Hernàndez

Biografía / Presentación: 

Sóc catedràtic de tecnologia electrònica a la Universitat de Barcelona i ex vicerector d’emprenedoria, transferència i innovació d’aquesta. Al llarg de la meva vida acadèmica, científica i de servei he intentat contribuir a la millora de la societat on visc, i que les oportunitats fossin àmplies i equitatives. Crec en les persones, en parlar i en cercar solucions imaginatives i radicals que generin amplis consensos. Confio en aportar experiència, tranquilitat i diàleg al comitè