Oferta de feina: Coordinador/a d’oficina

Es contracta una plaça per cobrir tasques de Coordinador/a d’oficina a la seu dels Comuns a Barcelona.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, animem a la presentació de candidatures per part de perfils que estan infrarepresentats actualment en la política municipal en general, i en la nostra organització en concret.

Per optar a la plaça, es pot enviar la candidatura a través del següent formulari fins al 19 de setembre.

Perfil professional

Es busca un perfil flexible i polivalent.

Tasques    

 • Coordinar els projectes que es realitzen en l’oficina, prestant una atenció especial als detalls i a les necessitats de les persones i els espais.
 • Coordinar la conservació i cura de l’espai.
 • Coordinar la recepció, les agendes dels diferents locals de l’organització la gestió de visites, preparació de sales/espais  i/o altres similars.
 • Donar suport tècnic i logístic en la producció d’actes i activitats.
 • Atendre sol•licituds d’informació internes i /o externes a l’entitat, responent a aquelles consultes per a les que està facultat.
 • Mantenir els fluxes d’informació adients a l’externa, amb proveïdors, serveis, etc.
 • Complir, i fer complir si s’escau, les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció de riscos laborals i sanitaris, així com en matèria de protecció de dades personals.
 • Donar suport tècnic en les relacions amb tercers que se li requereixin.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin encomanades.


Experiència i competències

 • Bona comunicació interpersonal amb capacitat de diàleg i empatia.
 • Capacitat de treballar de manera autònoma.
 • Capacitat propositiva i de resolució de problemes.
 • Manejar eines de comunicació online, fulls de càlcul i altres programes a nivell d’usuari. 
 • Coneixements tècnics per preparar sales per reunions (projectors, sistemes de videoconferècia…).
 • Coneixements de protocol i relacions públiques.


Requisits i baremació

 • Experiència laboral i coneixements en les tasques descrites (fins a 40 punts)
 • Coneixements d'eines informàtiques: microsoft office, bases de dades, correu electrònic (fins a 20 punts)
 • Capacitat propositiva, resolutiva, dialogant i empàtica (fins 20  punts)
 • Identificació i compromís amb la missió, visió i valors de Barcelona en Comú (fins a 20 punts)

S'ofereix

 • Tipus de jornada: 40 hores amb flexibilitat, en horari de tardes principalment, així com disponibilitat per treballar algun cap de setmana.
 • Tipus de contracte: 4 mesos de prova i indefinit.
 • Salari: Segons escala salarial de l’organització per jornada completa (33.000€ bruts anuals - aprox. 1.800 € nets x 14 pagues). 
 • Incorporació al setembre.

Presenta la teva candidatura