Convocatòria Les Corts

Convoquem eleccions per a escollir una consellera de districte a Les Corts

Una de les conselleres de districte de Les Corts de BComú, ha manifestat la seva voluntat de deixar el càrrec que ha exercit fins ara per motius personals. Atès que no hi ha persones suplents derivat del procés electoral que es va realitzar al 2019, iniciem el procés electoral per escollir una nova consellera de districte a Les Corts. 

L'assemblea de Les Corts de BComú ha aprovat a la seva reunió del 5 juliol de 2021 la convocatòria d’eleccions, segons estableix el reglament electoral corresponent. Aquesta inclou: calendari electoral, data de tancament del cens electoral, modalitat de votació, composició del comitè electoral i canals de presentació d’al·legacions.

Calendari electoral

  • Convocatòria electoral i tancament del cens electoral: 6 juliol 2021
  • Consultes al cens electoral i verificacions pendents de persones inscrites al Registre de Les Corts: del 7 al 13 juliol 2021, ambdós inclòs 
  • Recollida d'avals i presentació candidatures: Del 6 al 14 juliol 2021, ambdós inclòs
  • Validació candidatures i proclamació provisional candidatures: 15 juliol 2021
  • Presentació d’al·legacions a la proclamació provisional de candidatures: Del 16 al 19 juliol 2021, ambdós inclòs
  • Resolució de les al·legacions i proclamació definitiva de candidatures: 20 juliol 2021
  • Assemblea oberta online de districte per a la presentació de candidatures, votacions i proclamació provisional dels resultats: 28 juliol 2021
  • Presentació d’al·legacions a la proclamació provisional de resultats: 29 i 30 juliol 2021, ambdós inclòs
  • Resolució de les al·legacions i proclamació definitiva resultats: 2 agost 2021

Càrrecs que s’escullen: què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/as de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/as és primordial en un projecte com Barcelona en Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política pública. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar a l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització en la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de fomentar la participació ciutadana i obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin. Un/a conseller/a de Barcelona En Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general als espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.

Consulta aquí el perfil específic de la plaça que s’ha de cobrir al districte de l’Eixample.