Filadora és un programa de suport econòmic a iniciatives de la societat civil organitzada que lluitin per la transformació social, política i econòmica cap a un model més just, equitatiu i solidari, impulsat per Barcelona en Comú.