Mercedes Serrano Miguel

Biografía / Presentación: 

Presento la meva candidatura motivada per continuar treballant en el districte, amb la intenció d'ajudar en la resolució de les problemàtiques dels veïns i intentar continuar mobilitzant i implicant políticament les nostres bases, des d'una visió feminista, ecologista i que prioritzi els drets socials.

Presentada com a candidata Suplent.
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ