Marina Reig

Biografía / Presentación: 

Veïna de Gràcia des de fa més de 20 anys. Em sento part del barri on han crescut la meva filla i el meu fill, on he participat en les ampes i en les organitzacions polítiques que defensaven des de fa molts anys un barri per viure bé, un barri per a les persones. De formació economista, m’he dedicat bàsicament a la comunicació, ara des d’una cooperativa, La Clara Comunicació, on els valors que ens guien són la transparència, l’honestedat i el feminisme.  Dono fe de que es pot viure treballant sense fer malbé ni el planeta ni a les persones, i que l’activisme és una manera de connectar amb allò que crec és just per a tothom. Ho vaig aprendre en una oenegé de transformació social (Setem), gràcies a la qual avui dic amb contundència que estic a favor de la justícia i en contra de la caritat. 

Motivación: 

I d’aquí ve la meva motivació: la política és la clau per transformar de veritat les relacions econòmiques capitalistes i els poders heteropatriarcals que travessen la nostra societat.

Presentada com a candidata Suplent.
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ