David Cadenas Sánchez

Biografía / Presentación: 

Porto gairebé vivint 10 anys vivint a La Sagrera, després de passar gairebé tota la vida a Sant Andreu, i un parell d’anys a París i Madrid. Sóc Enginyer de Telecomunicacions en projectes d’innovació tecnològica. Els meus interessos personals se centren en l’àmbit educatiu i en el món cooperativista. He col•laborat activament a l’AMPA de l’escola bressol dels meus 2 fills i a l’AFA de l’escola actual de primària. També he participat a la plataforma “Institut a La Sagrera”.

Motivación: 

En temes de cooperativisme, fa 8 anys vaig participar a la fundació de la cooperativa 30 Panxes, i avui continuem consumint d’una forma més sostenible. Fa molts anys vaig aprendre que els canvis globals comencen en un mateix, a nivell de consum responsable, mobilitat sostenible i finances ètiques. I estic convençut que aquests canvis personals poden ajudar a fer realitats grans canvis a nivell de comunitat.

Presentat com a candidat Suplent. 
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ