María Sagrario Fernandez

Biografía / Presentación: 

La meva formació i la meva experiència professional durant anys en treball social  m'ha permès practicar el treball en xarxes amb individus, grups, famílies i col·lectius de diferents tipologies, i copsar diferents graus de responsabilitats amb les persones, col·lectius i institucions, i donar respostes a les seves demandes i problemàtiques.

Presentada com a candidata Suplent.
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ