Jordi Gómez Lozano

Biografía / Presentación: 

Llicenciat en Psicologia per la UB, he estat delegat al claustre de la universitat, delegat de CCOO, cofundador i president de l'Associació Catalana per la Pau, activista i delegat a la territorial de Barcelona en Comú, de l'assemblea del districte i del grup d´extensió i acció GEA. 
Visc a Prosperitat. 

Motivación: 

Visc a Prospe. He estat a la universitat: delegat al claustre, laboral: delegat de CCOO, pacifisme: cofundador i president de l'Associació Catalana per la Pau. Activista i delegat a la territorial de BComú de l'assemblea del districte i del grup d'extensió i acció GEA. Llicenciat en Psicologia per la UB.
Els meus eixos:
ORGANITZACIÓ, per a l'activitat sociopolític. Enfortir l'assemblea per extendra la a tot el districte. Potenciar el GEA  estant al carrer.
PARTICIPACIÓ, amb els moviments socials i associacions, contacte permanent,""manar, obeint"". Reunions amb les forces veïnals, tenir veu com a BComú.
DEMOCRÀCIA RADICAL. Fomentar consultes, pressupostos amb el veïnat, informació periòdica als moviments  del que s'ha fet i sobretot del no  possible, el perquè. Cohesió entre el grup municipal i l''assemblea, intercanvi d'informació i accions. Vincular l'assemblea en les reunions dels nostres consellers –es. Em comprometo a la meva revocació pels inscrits-es

Presentat com a candidat Suplent.
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ