Mari del Mar Abad Reinares

Biografía / Presentación: 

La principal motivació es fomentar transformacions socials que ajudin a generar més igualtat. Escoltar les necessitats reals de la ciutadania. Bàsicament es rebre las opinions dels veïns i elaborar propostes transversals fonamentades en els pilars del respecte i l'igualat de gènere.

Presentada com a candidata Suplent.
Compromís amb el Codi Ètic de BComú: SÍ
Compromís d'adquirir les competències com conseller/a: SÍ