Barcelona en comú presenta 46 mesures per reivindicar l’esport com a dret de la ciutadania

Marta Carranza, comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia i candidat de Barcelona en Comú i Gemma Tarafa, comissionada de salut i també candidata han participat a l’acte “L'esport als barris: per una Barcelona saludable!” conduït per José V. Madolell, responsable de l’eix d’esports de BComú, celebrat al centre esportiu municipal de la Marbella.

Marta Carranza ha exposat les sis grans línies d’actuació de Barcelona en Comú per garantir el dret a l’esport al proper mandat:

 1. Contribuir a millorar la salut a través de diferents programes específics de prevenció, accés universal i oci saludable.
 2. Enfortir el concepte de servei públic en la gestió de la xarxa d’equipaments
 3. Potenciar els esdeveniments populars i establir models d’actuació pels grans esdeveniments esportius.
 4. Impulsar l'esport inclusiu, afrontar els desequilibris de gènere i apostar per un model de sostenibilitat mediambiental.
 5. Impulsar l’ús esportiu de l’espai públic.
 6. Potenciar l’equitat en l’educació física escolar i extraescolar, la promoció de valors i la cohesió social mitjançant diferents formes de joc.

Aquestes línies es posaran en marxa amb un paquet de 46 mesures entre les que destaquen la posada en marxa d'un programa d'envelliment actiu, un programa d'esport i salut mental; una xarxa d'accés múltiple perquè l’abonat d’un centre esportiu municipal pugui accedir a un altre amb el mateix carnet, i connectar el territori amb carrils i vies per caminar i anar amb bicicleta i fomentar la mobilitat activa.

S’ha posat sobre la taula la necessitat de continuar treballant per tal que l’esport continuï sent un dret per a tota la ciutadania de Barcelona. Eloi Badia ha destacat la importància de la vertebració de barri, espai de convivència obert a la diversitat, i ha posat sobre la taula el valor de l’esport i l’activitat física en tot el teixit associatiu: “Cal seguir treballant per tal de convertir els Centres Esportius Municipals en autèntics nodes de serveis, espais de participació i lloc de trobada per la ciutadania. La xarxa d’equipaments públics de la ciutat de Barcelona és impressionant i cal seguir enfortint el concepte de servei públic de les instal·lacions”.

Gemma Tarafa ha explicat la importància de la transversalitat entre l’esport i la salut, la transcendència de les sinergies entre els dos àmbits, complementaris i la necessitat de continuar treballant plegats. Ha comentat també algunes de les mesures concretes relacionades amb la salut i l’esport com: la creació d’un programa d’envelliment actiu, la creació d’un programa d’esport laboral, campanyes d’esport i salut i la creació d’un programa de salut mental.

Carranza també ha fet balanç de la gestió de Barcelona en Comú al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona destacant l’increment de la dotació de 600.000€ a 3M€ per a les subvencions d’ajuda a les famílies, les tarificacions especials per a col·lectius, 300 entitats homologades, 71M€ d’inversió en la xarxa d’equipaments, 200.000 abonats als CEM’s i la creació del servei Servei d’Atenció, Informació i Assessorament a entitats, associacions, cooperatives, empreses i clubs, entre molts altres èxits.

 

Annex: Les 46 mesures

NIVELL BÀSIC: Accés universal a la pràctica esportiva

Esport en edat escolar (reforç EF, pla de l’esport en edat escolar, convivim esportivament i pla de joc)

 1. Reforçar i potenciar l’educació física escolar
 2. Mantenir i vetllar per la qualitat del programa l’escola fa esport a la ciutat.
 3. Impulsar 1h diària d’educació física
 4. Consolidar, reforçar i potenciar el pla de l’esport en edat escolar fora de l’horari lectiu.
 5. Potenciar l’esport com una eina de transformació social en infants i joves.

Programes per col·lectius específics (envelliment actiu, esport i joves, refugiats, esport i salut)

 1. Ampliar l’actuació del programa “eines per la convivència” (dins del programa “convivim esportivament”) en la seva vessant de cercar sortides laborals a joves en risc d’exclusió social.
 2. Creació d’un programa d’envelliment actiu.
 3. Creació d’un programa d’esport laboral
 4. Impulsar una campanya d’esport i salut
 5. Desenvolupar un programa d’esport i salut mental
 6. Potenciar el programa de prevenció de conductes de risc a través de l’esport
 7. Reforçar els programes compartits amb salut

Promoció esportiva i CEMs

 1. Fer un catàleg de totes les actuacions de promoció esportiva dels CEMs

NIVELL INSTRUMENTAL: Equipaments, esdeveniments, entitats i participació

Xarxa d’equipaments i espai públic (MIEM / Xarxa d’accés múltiple / model de gestió /Pla litoral)

 1. Crear i impulsar la xarxa d’accés múltiple.
 2. Impulsar la campanya d’identificació de CEMs amb servei públic
 3. Harmonitzar i reequilibrar la xarxa d’equipaments
 4. Impulsar l’ús esportiu de l’espai públic
 5. Posar en marxa propostes d’actuació MIEMB 2018
 6. Col·laboració amb el municipi competent per millorar l’espai a l’aire lliure del riu Besos.
 7. Connectar el territori amb vies per anar amb bicicleta i caminant.
 8. Potenciar i consolidar l’activitat esportiva al front marítim
 9. Crear el centre municipal d’esports nàutics al moll de la Marina
 10. Crear un consorci amb l’Hospitalet per la integració dels espais universitaris de la zona universitària.
 11. Recuperar el Palau d’Esports per a usos esportius

Suport a entitats esportives (subvencions i servei d’atenció a entitats)

 1. Ampliar l’abast del SAEB (servei d’atenció a entitats esportives de Barcelona)
 2. Mantenir el programa de subvencions ordinàries amb prioritat estratègiques de mandat.
 3. Creació del programa de prevenció d’abusos sexuals per a totes les entitats esportives
 4. Implementar el projecte de mediació per aconseguir el treball de respecte i promoció de valors des de totes les entitats.

Equipaments esportius populars (Calendari anual)

 1. Mantenir el calendari d’esdeveniments populars de ciutat

L’esport de Barcelona al món (esdeveniments internacionals, esdeveniments puntuals, requisits, calendari, Museu Olímpic de l’Esport i CEO, projectes internacionals i xarxes de ciutats)

 1. Presentar una mesura de govern per la selecció i captació dels esdeveniments internacionals i la projecció de la ciutat.
 2. Convertir Barcelona en la ciutat del Waterpolo
 3. Incorporar a les polítiques esportives de ciutat les actuacions de la Fundació Barcelona Olímpica.

Participació i qualitat

 1. Promoure la participació i transparència establint instruments de seguiment i avaluació a través de l’observatori de l’esport de Barcelona.
 2. Millorar la relació amb el ciutadà creant la Plataforma d’atenció a l’abonat dins la web de l’IBE.
 3. Planificar i aprovar el 3r Pla d’Acció del Pla Estratègic de l’esport a Barcelona 2019-2022

L’esport i l’empresa

 1. Fomentar dins de l’àmbit de l’esport l’economia productiva solidària i sostenible, incorporant la tecnologia i assegurant el treball digne.
 2. Augmentar els recursos per l’esport cercant la implicació dels grans clubs i empreses esportives

NIVELL 3 TRANSVERSAL: Reptes des d’una perspectiva estructural

Gènere i esport (incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques esportives i lluitar per la igualtat efectiva en tots els aspectes)

 1. Creació d’un programa per abordar la masculinització de la professió a tots nivells
 2. Fer un eix transversal per tractar el gènere i l’esport des de tots els àmbits
 3. Prevenir i actuar davant de les diferents expressions de violència de gènere en l’esport
 4. Garantir la igualtat d’oportunitats de participació de les dones en l’esport

L’esport inclou (Model inclusiu de Barcelona, esport i diversitat funcional i esport i salut mental.

 1. Impulsar l’esport inclusiu

Esport i sostenibilitat mediambiental

 1. Crear el premi internacional Barcelona de tecnologia sostenible de l’esport
 2. Crear una mesura de govern de sostenibilitat transversal per totes les àrees de l’IBE.

Estructura organitzativa

 1. Donar més força a l’esport dins de l’estructura de l’ajuntament
 2. Impulsar i aprovar en el plenari un projecte de reestructuració de l’Institut Barcelona Esports per donar resposta a les noves necessitats.