Ada Colau anuncia un eco-districte al Besòs gràcies a l’impuls d’un Green New Deal barceloní

La candidata a l’alcaldia per Barcelona en Comú, Ada Colau, ha anunciat l’impuls d’un nou eco-districte al Besòs. “Proposo iniciar un Green New Deal a Barcelona, un acord per tal de caminar cap una economia verda i circular”, ha dit avui a l’esmorzar informatiu Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Colau ha assegurat que “el Besòs té les característiques per actuar de laboratori de la implantació intensiva d’una estratègia d’economia verda i circular, fins a convertir-lo en un eco-districte en el ple sentit de la paraula”, de la mateixa manera que 22@ Poblenou va transformar-se en el territori dedicat a la tecnologia i a l’activitat digital.

El projecte desplega cinc grans estratègies concentrades en àrees específiques que abastarà les dues bandes del riu aprofundint en la col·laboració iniciada amb tots els ajuntaments implicats.

De polígons industrials a Laboratori Urbà

La primera mesura és desenvolupar un Laboratori Urbà d’Economia Circular als polígons del Bon Pastor, Torrent de l’estadella, Montsolís i Verneda Industrial. Aquests territoris es posaran al servei de la transformació de diversos sectors econòmics com el tèxtil o la gestió de residus.

En segon lloc, Colau ha anunciat la construcció d’una nova incubadora d’empreses de l’economia verda, gestionada per Barcelona Activa, que consolidi el campus del Besòs afavorint la transferència de coneixement entre universitat i activitat econòmica.

Les Tres Xemeneies

La tercera proposta que Colau ha presentat és la referent al pla de desenvolupament urbà a l’àrea de les Tres Xemeneies. Aquesta àrea comptarà amb un gran parc al costat de la platja, un front d’habitatges i espais per activitat econòmica resseguint les vies del tren, i un equipament complex i multifuncional a les tres xemeneies i a la sala de turbines. Les Tres Xemeneies podran ser un gran epicentre de la Barcelona que traspassa els rius i esdevé la gran metròpoli d’aquest segle.

En la línia de les mesures per l’Eixample que ahir es van presentar a la conferència “Barcelona Futura: del gris al verd”, s’ha plantejat el desenvolupament de l’Eix Verd de Cristòbal de Moura al 22@ Nord, que actuarà de corredor verd entre el Parc central del Poble Nou i el Besòs, la porta d’entrada l’ecodistricte de la ciutat.

La carta alimentària de la ciutat

L'última estratègia del pla d’economia verda i circular presentat per Colau correspon a l’impuls de la carta alimentària de la ciutat, una política clau en la transformació del model agroalimentari del segle XXI. A Barcelona passa per la protecció de les zones agràries periurbanes, amb l’impuls d’Agro-Vallbona, on es troba La Ponderosa, l’última finca agrícola productiva de ciutat, i la reconversió de la Granja del Ritz en un centre de formació i sensibilització per l’agroecologia i les polítiques alimentàries urbanes.

Colau ha defensat l’economia verda i circular com una activitat econòmica al servei de les necessitats de la ciutadania contraposada a l’economia extractiva que expulsa veïns i comerciants.