Comunicat de condol per la mort de Joan Balañach

Ahir vam rebre amb dolor la sobtada notícia de la mort de Joan Balañach, referent del moviment veïnal de Barcelona.

En Joan ha estat un incansable i imprescindible de la lluita per la ciutat, tant des del seu barri, la Sagrada Família, on va treballar des de l’Associació de Veïns i Veïnes, com més recentment des de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.

Sindicalista, comunista i republicà, Joan Balañach ens deixa un llegat de compromís i treball per una Barcelona més justa, de lluita pels drets dels seus ciutadans i ciutadanes en àmbits com l’habitatge, el turisme o l’espai públic, i en definitiva pel dret dels qui habitem la ciutat a poder viure-la en plenes condicions i dignitat.

Ens deixa també un llegat i molts aprenentatges en com dur a terme aquesta lluita: des de la perseverança, combinant la fermesa amb l’escolta i amb l’afabilitat de qui sap que la ciutat es construeix amb constància però sobretot amb diàleg, i sempre en col·lectiu.

Des de Barcelona en Comú, conjuntament a totes les persones que hem pogut conèixer-lo i treballar-hi de manera propera en diversos espais, volem expressar el nostre condol a la seva família, amigues i amics, i a tota la gent que l’ha acompanyat estretament en el seu camí de lluita.

Gràcies Joan per tots els aprenentatges que hem pogut fer al teu costat. 
Que la terra et sigui lleu.