Barcelona en Comú se suma a les manifestacions per les Pensions dignes

Des de Barcelona En Comú ens sumen a les manifestacions que el dia 17 de març ha convocat la Marea Pensionista de manera coordinada amb la Coordinadora Estatal a més de 140 ciutats. La quantitat d'interessos del capital financer dominant per fer un negoci de les pensions és el dominant als mitjans de comunicació. Les pensions no són un regal o un privilegi, sinó uns diners que hem generat nosaltres cada dia que hem anat a treballar. La situació és molt greu. Actualment més del 60% dels pensionistes cobren pensió per sota del salari mínim interprofessional –que és de 700 euros– i, en el cas de les dones, són el 38% més baixes que les dels homes. Les dificultats dels autònoms i dels aturats en la cobertura de buits continuen i cal canviar.

Mentrestant, el Govern d'Espanya del corrupte PP publicita els plans privats de pensions i vol retallar un altre cop les pensions futures a través del Pacto de Toledo que presideix la Sra Celia Villalobos. Les posicions històriques del PNV, CiU ara PdCat, CCanaria, Cs, ens obliguen a denunciar el seu paper fins ara.

Donem suport a les propostes amb les aliances del conjunt de l'Estat: derogar les reformes de pensions del PP-PSOE, i denunciem, no només, la pèrdua de poder adquisitiu amb el 0,25% aquest any, sinó la pèrdua acumulada de drets amb les retallades de les successives reformes.
Hem de modificar les normes de càlcul i la fatídica fórmula matemàtica (factor de sostenibilitat) de reduir pensió segons esperança de vida i reimplantar un model de revalorització automàtica en relació a l'IPC per assegurar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions. Exigim:

  • Restablir la jubilació a 65 anys i els drets a subministraments bàsics
  • Eliminar copagament de drets sanitaris i contra la privatització de serveis públics
  • Defensar i millora del model de pensions públiques, pensió igual al salari mínim, fins a arribar a 1.000 €.
  • Modificar les normes de càlcul de la jubilació, amb reducció del temps de cotització i període de càlcul. Cobrir qualsevol llacuna de cotització, sense límit màxim.
  • Garantir la suficiència econòmica de les persones grans. Situar totes les pensions per sobre de l'IRSC i vetllar perquè s'apliqui la Renda Garantida de Ciutadania com a complement de les pensions no contributives.
  • Derogar la reforma de les prestacions i subsidis de desocupació. Cal acabar definitivament amb l'exclusió de la possibilitat de rebre una pensió. Cal posar en qüestió el paradigma de la contributivitat que barra l'accés a drets socials bàsics a les dones, entre altres col·lectius. Si poden dedicar milions d'euros per a ajuts als bancs i les caixes (l'equivalent a un any de pensions).o augmentar la despesa militar al 2% del PIB, o salvar la plataforma Castor i les Autopistes, o dedicar milions a la corrupció, etc., són dades que ens demostren que si es pot fer si hi ha voluntat política.
  • Cal més finançament mitjançant la recuperació dels tipus patronals, la cotització per desocupació, l'actualització de la base mínima de cotització al nou SMI i l'eliminació del topall màxim de cotització avançant cap a la progressivitat, sense modificar l'import de la pensió màxima; revisió de la cotització per pluriocupació i explorar noves formes de contribució a la Seguretat Social associades a processos d'automatització i robotització.
  • Combatre l'economia submergida, estimada en un 23% del PIB, l'equivalent a 4 anys de pensions, suprimint els incentius fiscals als plans de pensions privats.
  • Garantir un finançament suficient del sistema públic de pensions, plantejant-se un finançament mixt a càrrec de pressupostos generals de l'Estat, i en què la Seguretat Social pugui rebre part dels seus ingressos del sistema tributari, eliminat el frau amb paradisos fiscals i l'enginyeria fiscal dels rics a Sicavs.

El dia 17 ens manifestaran junts, els jubilats amb els treballadors i els col·lectius de joves en defensa del sistema de pensions públiques, coincidirem amb mobilitzacions el mateix dia contra la Llei Mordaza (300 mil multats ja) i contra el feixisme i el racisme, o en defensa de l'escola publica catalana.