Jornada “Un Delta en Comú”

Fa uns quants mesos es va presentar a la coordinadora de Barcelona En Comú el nou pla per al Delta del Llobregat (Pla director estratègic de la plataforma econòmica del Delta del Llobregat). Com que afecta directament a activitats i territoris de la ciutat i de l’àrea metropolitana, i no s’havia tractat prèviament per part de l’organització ni es preveia en el programa, es va generar la necessitat d’obrir un debat serè sobre el pla presentat.
 
Aquest nou pla, que inclou projectes que en aquest moment ja estan en marxa, s’emmarca dins d’un territori que es troba ja molt tensat per diferents projectes (com ara, el Pla Director Urbanístic Gran Via o el del Delta del Llobregat) i, és per això, que creiem necessari fer una jornada per discutir-ne el plantejament i quines oportunitats o no pot oferir-ne. 

L’objectiu de la jornada és doble: per un costat, en el sentit més ampli i des de la perspectiva de la ciutat, debatre sobre quin Delta volem en el futur; i d’altra banda, proposar accions concretes i objectius assumibles en el marc dels continguts que es presentaran.

La jornada està estructurada en tres parts: una primera d’introducció de què és i què ha estat el Delta des del punt de vista històric, ambiental, agrícola i econòmic; una segona part d’explicació del Nou Pla Delta, i una tercera part en què es debatrà el Pla presentat. En aquesta darrera part farem quatre grups de treball, que analitzaran el territori des de totes les seves vessants: treballar, moure’s, viure i el medi al Delta.

És, doncs, una jornada interna dirigida a la gent de Barcelona En Comú i membres del govern municipal de Barcelona, i oberta a activistes ecologistes en defensa de la Vall Baixa i Delta del Llobregat i entitats per a la mobilitat i el desenvolupament econòmic sostenible.
 

Programa de la jornada  

9.00 - 09.30 h: Arribada
9.30 - 9.45 h: Benvinguda 
 
9.45 - 11.30 h:  BLOC 1: Context del Delta:  història, medi, població i economia del Delta
Història i població. Medi natural i agricultura i ecologia del paisatge. Amb Jaume Grau, biòleg, fitoterapeuta, activista socioambiental, especialista en biodiversitat i espais naturals protegits i membre d'Ecologistes en Acció, i Enric Tello, catedràtic del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona

11.30 - 12.00 h:  Pausa 
 
12.00 - 14.15 h:  BLOC 2: Passat i futur del Delta

  • El Passat recent del Delta 1976-2017. Amb  Eva Yus, biòloga i membre de la plataforma SOS Delta Llobregat i Jose Garcia, membre de DEPANA i activista del Delta. 
  • Presentació del Pla director estratègic de la plataforma econòmica del delta del Llobregat. Amb Jordi Martí, gerent de l’Ajuntament de Barcelona i Marc García, Director de l’Oficina estratègica de l’àmbit del Pla del delta del Llobregat.

14.15 - 14.30 h:  Presentació dels grups de treball
 
14.30 - 15.30 h: Dinar per grups de treball 
 
15.30 - 17.30 h:  BLOC 3: Imaginant un Delta en comú
Treball i debat per tallers, amb relatories especialitzades. A partir dels següents temes:

  • Treballar al Delta          
  • Moure’s pel Delta 
  • Un medi en comú 
  • Viure al Delta 


17.45 - 18.30 h:  Posada en comú dels resultats dels grups de treball
Amb posterioritat, es farà un document amb les conclusions que es passarà a tots els assistents.

Clica per inscriure't aquí