Licitació per l’externalització d’una part de l’informe de seguiment del reglament de codi ètic de Barcelona En Comú

El comitè de seguiment estatutari i codi ètic de Barcelona En Comú elaborarà els pròxims mesos un informe sobre el seguiment de l’aplicació del reglament de codi ètic del darrer any. Aquest informe consta de diferents epígrafs que donaran lloc a una sèrie de conclusions sobre la seva aplicació, així com recomanacions de millora. Davant de la naturalesa dels punts que vol incloure l’informe, és a través d’aquesta licitació que volem externalitzar dos punts d’aquest informe:

Anàlisi general del desplegament i aplicació del reglament de codi ètic des de la seva aprovació fins a l’actualitat. Es tractaria de realitzar un quadre de seguiment que permetés identificar els articles que s’han complert; els articles que presenten més dificultats i que s’estan complint de forma parcial; els articles que no s’estan complint i les seves causes.
Anàlisi sobre les limitacions salarials i mètodes de càlculs d’altres partits polítics, ajuntaments del canvi i institucions similars.

La persona o entitat proveïdora seleccionada disposarà del suport de l’equip d’alliberats de BComú i del comitè de seguiment estatutari i codi ètic per obtenir la informació que necessiti per l’elaboració de l’informe. Caldrà que signi un document de confidencialitat per les dades a les que pugui accedir i tractar.

Documentació adjunta:
Descarrega Document codi ètic
Descarrega Document reglament codi ètic

Termini màxim d’execució: 15 de maig
Preu màxim de l’oferta: 1.815 € (IVA inclòs) 
Termini màxim de recepció de propostes serà fins les 23:59 hores del dia 6 de abril
Selecció de la proposta: 12 d’abril

Les licitacions s’enviaran per correu electrònic a tresoreria@bcnencomu.cat