Què és el PEUAT?

El Pla especial urbanístic d’allotjament turístics (PEUAT) és l’eina per regular els allotjaments turístics de Barcelona. Aquest pla persegueix un model urbà i de turisme sostenible i responsable, que garanteix als veïns i les veïnes el dret a l’habitatge, la convivència i la qualitat de l’espai públic, i rebaixa la pressió als barris més saturats.

El PEUAT regula tots els allotjaments turístics: hotels, hostals, aparta-hotels, pensions, albergs, habitatges d’ús turístic i residències. Des de l’aprovació inicial del document, el març de 2016, el Govern municipal va dur a terme un procés de diàleg amb veïns, grups polítics i el sector, que han estat clau per enriquir el PEUAT i incloure-hi aportacions.

En el disseny del Pla s’estableixen quatre zones a la ciutat. A la zona 1 i 2 se situen els barris amb més pressió turística. La zona 1 és la que té més concentració d’allotjaments turístics i s’estableix com una zona de decreixement: si tanca un establiment, no es pot substituir. La zona 2 és el territori de creixement 0 i, per tant, només si tanca un establiment se’n podrà obrir un altre amb el mateix nombre de places. La zona 3 és bona part de la resta de la ciutat i la 4 són els territoris de regulació específica. En aquestes zones el nombre de places podrà créixer condicionat a no superar els nivells de densitat territorial i de ciutat que estableix el PEUAT, que ha d’encaminar Barcelona cap a un model de ciutat responsable i sostenible. A més, quatre barris, Sant Antoni, Hostafrancs, la Vila Olímpica i Poblenou, s’inclouen a la zona 1, i per tant, no s’hi podran fer nous hotels ni per substitució dels que tanquin.

Paral·lelament al pla i com a mesura complementària, es multiplicarà la inspecció d’allotjaments turístics il·legals a la ciutat. Vam començar el mandat amb 12 persones contractades temporalment en aquestes funcions i tenim la previsió de tenir-ne 110 el 2018, multiplicant per nou la capacitat, com cap altra ciutat.

Més informació al web del PEUAT

Article "El PEUAT o el Pla Barcelona per Viure-hi" a La Futura Channel.