Regulem el turisme, preservem la ciutat per viure-hi

Avui s’ha aprovat en plenari el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT). Per primer cop, Barcelona té un pla de ciutat de regulació de totes les tipologies d’allotjaments turístics. És un moment esperat per molta gent, sobretot pels veïns i veïnes i entitats que ja fa anys van encendre les alarmes i van avisar que la tendència d’expulsió de persones residents dels seus barris era molt greu.

El PEUAT és un instrument imprescindible perquè ens hi estem jugant el model de ciutat i de barris que volem. Un pla que farà compatible l’activitat turística amb una ordenació que n’eviti els efectes negatius, com són l’augment de preus de l’habitatge, l’especulació de solars i d’edificis o l’ocupació abusiva de l’espai públic.

I és un pla pioner perquè, per primera vegada, es parla de decreixement. Les zones més saturades pel turisme massificat no podran tenir nous equipaments i cap habitatge de la ciutat que tingui ús residencial no podrà ser destinat a pis turístic. De fet, cap edifici d’habitatge es podrà convertir en hotel ni en apartament turístic. Garantim així la protecció del dret a l’habitatge dels veïns i veïnes, la qualitat de vida als barris, a la intimitat i al descans.

Avui la majoria de la ciutadania, així com dels grups municipals, comparteix que necessitem un instrument que ordeni i gestioni adequadament el gran flux turístic que rep Barcelona. Amb la qual cosa, hem passat del debat sobre si calia regular el turisme al debat sobre quina ha de ser la regulació.

Al juliol del 2015 l’Ajuntament va decretar la moratòria de noves llicències d’allotjaments turístics a la ciutat i es va començar l’elaboració del PEUAT. Calia aturar aquest creixement descontrolat i posar ordre perquè la ciutat avançava cap a una bombolla hotelera que si no hi posàvem remei podria tenir conseqüències nefastes per uns barris ja massa tocats. A més, el calendari era molt ajustat, ja que el març de 2017 finalitzava la suspensió de llicències d’allotjaments turístics a Gràcia. I no ens podíem permetre que els veïns i veïnes perdessin un barri més. 

Des de l’aprovació inicial d’aquest pla, al març de 2016, el govern ha realitzat una tasca molt intensa de trobades, cercant el màxim consens amb els grups polítics, plataformes i assemblees veïnals i amb el mateix sector. Ha estat un procés de més de 6 mesos de treball tècnic, però també de diàleg, de participació i d’escolta, un procés dels més importants d’aquest Ajuntament per la seva magnitud i resultat. Ha estat una prioritat en l’agenda de l’àrea d’urbanisme els darrers mesos i en fem un balanç molt positiu, ja que gràcies a totes les aportacions, avui tenim un millor PEUAT que l’inicial, fruit del consens, de la implicació i participació de tothom que ha vist i ha treballat perquè Barcelona tingui avui aquesta regulació.