Últimes accions en marxa: drets humans, salut, feminismes, turisme i contractacions públiques

Us posem al dia de les últimes accions de govern: es presenten tres nous plans per esdevenir una ciutat més justa i igualitària: un pla de xoc per combatre els habitatges d'ús turístic il·legals, un Pla de Justícia de Genere per revertir les desigualtats existents, i un altre per garantir i defendre els Drets Humans a la ciutat. També es signa un conveni amb la Generalitat per invertir 187 M € per reduir les desigualtats en salut amb noves infraestructures i millores en equipaments. I es presenta el nou contracte de serveis de telefonía aplicant criteris sociolaborals i ambientals. 

Avancem per canviar el model de turisme 

Nou pla de xoc per combatre amb contundència els habitatges d’ús turístics il·legals

Si volem que el turisme sigui un actiu al servei de les veïnes i veïns i no viceversa, cal més control democràtic. La setmana passada es van presentar noves mesures per fer front als pisos turístics il·legals i defensar el dret a l'habitatge: més inspectors i un nou equip de 20 visualitzadors, més transparència i informació a la ciutadania, i increment de les sancions a les empreses que promocionin els pisos turístics il·legals, que poden arribar a 600.000 euros per les reincidents. Treballem per garantir que l’activitat turística sigui compatible amb un model urbà sostenible, amb la defensa del dret a l’habitatge i unes normes de convivència clares.

Més info


Contra el masclisme i les violències masclistes a la ciutat

Impulsem un Pla per la Justícia de Gènere per revertir les desigualtats entre homes i dones a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020) que neix amb la voluntat d’esdevenir l’instrument per combatre les desigualtats entre homes i dones a la ciutat. L'objectiu del pla és revertir les injustícies de gènere a la ciutat de Barcelona i això passa per reconèixer primer que existeixen aquestes desigualtats. Pensem que ha de ser la base d'una societat més igualitària i més equitativa!

Més info

Fem més per la sanitat pública

Conveni amb la Generalitat per prioritzar la inversió en salut

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona injectaran 187 milions d'euros per atacar les desigualtats en salut a Barcelona a través de noves infraestructures i millores en equipaments. El nou Pla d'Equipaments Sanitaris de Barcelona (2016-2023) prioritza els barris amb més necessitats, l'atenció primària i la salut mental i les adiccions. Fem un pas important per avançar cap a una Barcelona que garanteixi sanitat pública i de qualitat per a tothom. 

Més info

Barcelona, capital del drets humans

Barcelona elabora un pla de mandat per garantir i defendre els drets fonamentals

Volem que Barcelona sigui reconeguda, entre d'altres coses, per ser una ciutat que garanteix i defensa els Drets Humans. Per fer-ho possible, l'Ajuntament va presentar la setmana passada un pla integral de mandat que implicarà la inversió d'un milió d'euros anuals i projectes com la revisió de les ordenances municipals per garantir que s'adapten als estàndards dels Drets Humans. El pla pivota sobre tres eixos fonamentals: combatre discursos de l'odi i discriminació, promoure l'exercici de la plena ciutadania i defensar els drets civils i l'ús de l'espai públic. Els drets de la ciutadania són una prioritat d'aquest govern, treient-los de l'àmbit teòric i aterrant-los en les polítiques públiques. 

Més info

Per una telefonia ètica a l'administració pública

L'Ajuntament licita el nou contracte de Telefonía aplicant criteris socials i ambientals

La contractació dels serveis de Telecomunicacions és un dels grans contractes municipals i volem reflexar també en aquest el canvi que estem imprimint en la contractació pública de la ciutat. A partir d'ara, les empreses que desitgen prestar els seus serveis a l'Ajuntament, hauran de garantir condicions dignes de treball a la seva plantilla i a les que subcontraten.  
El nou contracte també inclourà mesures socials i ambientals i de sobirania digital, amb l’objectiu de fer de Barcelona una administració exemplar en matèria de contractació pública. 

Més info