Jordi Rabassa

Biografía / Presentación: 

Llicenciat en Història, posseeix el títol de Suficiència Investigadora i el Diploma d’Estudis Avançats per la Universitat de Barcelona, especialitzat en la investigació dels moviments socials i la història de la ciutat de Barcelona, comptant amb diverses publicacions en solitari o en col·laboració sobre aquests aspectes. Des de l’any 1993 he estat vinculat al moviment veïnal de la ciutat i ha format part de les juntes de diverses associacions de veïns i veïnes i d’entitats relacionades amb la recerca històrica, la recuperació de la memòria i la difusió i defensa del patrimoni. Professionalment, la meva carrera s’ha encaminat al sector del servei i atenció als clients, i des del juliol de 2015 sóc el Conseller Tècnic de Ciutat Vella.