Les noves tecnologies de la informació i la comunicació poden facilitar noves formes de protesta i empoderament popular. Un desafiament pels poders establerts, que es defensen amb tecnocensura i ciberrepresió. El ciberactivista Alberto Escorcia les ha patit.