Transparència

Documentació Organització

Document organitzatiu

Reglament d'eleccions a càrrecs interns

Descarregar

Programa electoral 2023

Descarregar

Reglament del Codi d'ètica política de Barcelona en Comú

Descarregar

Conclusions de la diagnosi de gènere
Març 2018

Descarregar
Com es finança Barcelona En Comú?

Barcelona en Comú no es finança ni amb bancs ni amb grans corporacions econòmiques. L’organització es finança gràcies al finançament públic corresponent a la seva representació institucional, les aportacions de càrrecs públics, així com les donacions voluntàries de ciutadans i ciutadanes. D’aquesta manera, podem garantir la nostra autonomia i no dependre de ningú més que de la gent comuna.

A l’apartat de transparència fem pública la documentació de l’organització, els nostres comptes (inversions, despeses, proveïdors i factures) i la documentació comptable.

Comptes clars

Documentació comptable

A continuació adjuntem la documentació que hem fet arribar al Tribunal de Cuentas amb els comptes de la nostra organització.