Tema

Atur, ocupació, drets laborals i model productiu

Torna al llistat principal

Mesures de ciutat

Mesures de districtes i barris

(*) Aquesta mesura s'impulsarà des de les gerències municipals de l'Ajuntament amb la col·laboració de diversos districtes. És a dir, que es tracta d'una mesura ja inclosa en el nivell de ciutat; no obstant això, es recull aquí atès que per a aquest districte és prioritària.