Model de ciutat

Democràcia oberta

Torna al llistat principal

Garantir drets bàsics, canviar el model de ciutat i conquerir una ciutat per a la vida exigeix un canvi radical en la forma de prendre les decisions, de concebre les institucions i de gestionar la ciutat. Una ciutat intel·ligent és una ciutat que dóna veu a la intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions. Per això, necessitem transformar l’Ajuntament, posar fi a les males pràctiques, aplicar més el sentit comú i generar institucions menys burocratitzades i més eficaces per resoldre els problemes concrets de les persones que viuen a Barcelona. Hem de dotar d’un nou sentit i de força conceptes que s'han fet servir de manera massa utilitària o funcional, com participació, transparència, autogestió i control ciutadà.

Mesures de ciutat

Mesures de districtes i barris