Model de ciutat

Ciutat per a la vida

Torna al llistat principal

Per tal de revertir les distàncies injustes entre barris i persones i fer que la igualtat d'oportunitats sigui una realitat, cal que construïm una ciutat més humana i amable per a tots i totes, independentment de l’edat, el gènere, els orígens i les capacitats. Això exigeix assegurar el dret a l'educació en un sentit ampli, és a dir, més enllà de l'escola, des de la primera infància i al llarg de tota la vida. I passa també per la promoció de la salut i del benestar de proximitat, tant mitjançant serveis sanitaris assequibles i de qualitat com tenint cura del medi ambient i evitant la contaminació i el malbaratament de recursos i d'energia. Tot plegat, dedicant una atenció especial a la gent més gran, un patrimoni humà i cívic valuós del qual cal aprendre i que cal implicar.

Mesures de ciutat

Mesures de districtes i barris