Vincular els grans esdeveniments esportius al foment de l’esport

La realització de grans esdeveniments és una oportunitat molt valuosa per promocionar l'esport i la salut pública a Barcelona; no obstant això, la política que s'ha estat desenvolupant fins ara considera aquests actes sota una òptica de pura generació de negoci i d'atracció de turisme. Creiem que aquests esdeveniments han d'aprofitar-se per reforçar l'esport de base i tot el teixit associatiu i de clubs amb què compta Barcelona. Per això, proposem:

  • Seleccionar i prioritzar aquests esdeveniments conjuntament amb les entitats i els clubs de la ciutat, així com amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, reconeixent-ne l'experiència i apostant pel seu lideratge en la generació de polítiques esportives.

  • Assegurar que es tracta d’actes sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment

  • Assegurar que produeixin arrelament a la ciutat, i afavoreixin una formació específica de qualitat dirigida al professorat d'educació física i en una campanya d'introducció d'aquest esport a les escoles i els instituts de la ciutat.

  • Retirar Barcelona de la cursa per a la celebració dels jocs olímpics d'hivern del 2022, una proposta que no compta amb un ampli consens social i que no té demostrada ni la seva viabilitat econòmica ni la seva sostenibilitat ambiental.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Ecologia
Educació
Esports i lleure
Salut