Vetllar perquè els veïns i les veïnes assignin una part del pressupost municipal

La ciutadania podrà promoure i prioritzar projectes als quals s’assignarà una part del pressupost municipal, fomentant així un millor coneixement per part de la ciutadania i del teixit associatiu de la resolució dels problemes urbans, i democratitzant la priorització d'una mesura per motius econòmics. Un pressupost participatiu és un procés digital i presencial, i per tant s'inclou en el procés integrat de participació digital i presencial per aconseguir una ciutat democràtica. Així doncs ens comprometem a:

  • Assegurar que un mínim del 5% del pressupost municipal sigui assignat pels veïns i les veïnes dels districtes en projectes i propostes que ha presentat la mateixa ciutadania (com, per exemple, en el projecte Better Reykjavík, d'Islàndia, i moltes altres experiències en l’àmbit local i internacional).
  • Fomentar que cada vegada més proporcions del pressupost municipal puguin ser assignades participativament, de forma progressiva i en funció de l'experiència i els resultats obtinguts.
  • Elaborar el pressupost participatiu en l’àmbit dels districtes, i, si es considera viable, dels barris, per fomentar escales més properes a la població i per facilitar una proximitat de les necessitats de la ciutadania.
  • Respectar la priorització dels projectes sorgida del procés participatiu i, si es considera necessari, fomentar processos de democràcia deliberativa i cerca de consens abans de la votació final de les propostes que es vol prioritzar.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Pressupostos i fiscalitat