Vetllar pels drets de les persones que exerceixen la prostitució

S’ha d'elaborar una política sobre l’activitat de la prostitució no forçada existent a la ciutat, respectant sempre els drets de les persones que l’exerceixen. Per dur a terme aquesta mesura cal:

  • Promoure una enquesta municipal que aporti un mapa de la realitat de la prostitució a Barcelona.

  • Revisar el rol de l’Agència per a l'abordatge Integral del Treball Sexual

  • Revisar els criteris i les condicions que estableix la normativa municipal de les activitats i els establiments de concurrència pública i dels plans d’usos de la ciutat per permetre que, de manera individual, cooperativa i/o associativa, les dones que exerceixen la prostitució puguin gestionar espais de treball propis.

  • Promoure la derogació dels articles de l’ordenança del civisme que augmenten la vulnerabilitat d’aquestes persones.

  • Anul·lar tots els expedients administratius oberts a aquestes persones. Aplicar mesures de reparació a totes les persones detectades com a víctimes de tràfic que hagin estat multades i/o expedientades administrativament.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Gènere
Seguretat i convivència
Urbanisme, habitatge i mobilitat