Valoritzar el patrimoni cultural popular de la ciutat, i dignificar la memòria democràtica

Sovint associem el patrimoni cultural, que representa la història i la vida de les comunitats, amb un conjunt d'arquitectures, documents i materials que les institucions organitzen, conserven i exhibeixen. El relat patrimonial que construeixen persisteix a sistematitzar la memòria segons criteris d'estandardització i d'explotació econòmica. Malgrat que els processos de digitalització han ajudat a conèixer i fer més accessible el patrimoni intangible que dóna compte de la memòria històrica col·lectiva i de les múltiples narratives populars conformadores de la identitat de la nostra ciutat, segueix pendent fer-lo valdre. Des de Barcelona En Comú, proposem:

  • Treballar per la restitució d'una memòria plural i col·lectiva de Barcelona, que reivindiqui tant el llegat històric de la cultura associacionista i cooperativista popular, en resposta a la visió hegemònica d’un catalanisme apolític i conservador, com els nous imaginaris de la metròpoli actual.

  • Impulsar unes polítiques culturals que facilitin un diàleg i debat creatiu entre el capital patrimonial legitimat com a bé públic i el que fomenten les cultures locals.

  • Promoure la recuperació, la dignificació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica i de les lluites populars de la nostra ciutat i de la resta de ciutats de l’àrea metropolitana amb la finalitat de donar a conèixer el passat recent, estimular la comprensió del present i mostrar com la construcció de la ciutat és producte de les lluites protagonitzades per la ciutadania.

  • Fomentar la investigació de la memòria democràtica dels barcelonins i barcelonines.

  • Garantir l’aplicació de la Llei de la Memòria Històrica.

  • Concebre espais de memòria com a espais pedagògics coordinats en xarxa a partir d’un disseny global, evitant-ne l'ús predominant com a atracció turística.

  • Introduir senyalètica commemorativa i explicativa a l’espai públic.

  • Impulsar una revisió completa del nomenclàtor i dels espais de memòria de la ciutat per garantir que estiguin lliures de referències apologètiques a la memòria de l’esclavisme, el franquisme i el feixisme.

  • Dignificar els espais de memòria per apropar-los a la ciutadania i, en particular, als i les estudiants.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Cultura
Minories ètniques i culturals
Participació, transparència i rendició de comptes