Transformar el paper de Barcelona Activa i descentralitzar-la

La transformació de Barcelona Activa hauria de fer-se en tres fronts. En primer lloc, cal entendre que l'usuari principal és la persona, la que demana ocupació i l’autònoma, i també les PIME i altres entitats de la petita economia. Tots tres col·lectius tenen necessitats diferents i requereixen aproximacions i recursos especialitzats. Tenint això en ment, proposem:

  • Actuar amb total transparència tant en el desenvolupament dels processos selectius com en la gestió interna, actualment molt opaca en el detall de les partides pressupostàries.
  • Reduir els elevats costos de l’estructura (el pressupost de l'any 2013 va ser de 27,8 milions d’euros) i destinar més recursos a la descentralització per barris i districtes.
  • Reforçar els lligams de Barcelona Activa amb els plans comunitaris i les entitats socials que treballen per la formació i inserció laboral des de la proximitat (com a Ciutat Vella o Sants).
  • Orientar els recursos públics a la promoció de l’empresa col·lectiva (de dos o més socis) abans que a la figura de l’empresari/ària individual.
  • Reformular el paper de Barcelona Activa cap al petit comerç i de mitjana escala i aconseguir que al final del mandat el 30% del pressupost destinat al comerç es gestioni des dels districtes.
  • Impulsar aliances entre comerços mitjançant cooperatives de serveis i aprofitar sinergies en comunicació, administració, formació, ús de noves tecnologies, defensa legal, compra de consumibles, negociació amb bancs o distribució.
  • Generar recursos col·lectius (financers, de màrqueting, de les tecnologies de la informació i el coneixement, etc.).
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu