Tornar els carrers als vianants i promoure la mobilitat a peu i en bicicleta

Barcelona En Comú creu fermament en la necessitat d’avançar cap a una ciutat més verda, a escala humana. Actualment, fora dels diferents cascs antics, tenim una ciutat dissenyada en funció de la lògica del cotxe, que només representa una cinquena part dels desplaçaments. Aquesta minoria ocupa el 60% dels carrers, la calçada, i disposa d’una xarxa de semàfors que en prioritza la mobilitat, en lloc de la del transport públic, els vianants o les bicicletes. Amb l’objectiu de revertir aquesta situació, plantegem:

  • Crear una xarxa verda de carrers de vianants, segurs, que permeti circular per tota la ciutat, disminuint els nivells de contaminació en un 30%.

  • Combinar en els trams de carrers guanyats per als vianants llocs d’estatge i llocs de moviment.

  • Distingir entre trams de velocitat restringida a 20 km/h, on vianants i bicicleta coexisteixin, i trams de velocitat restringida de prioritat invertida a 10 km/h, que permeti que siguin espais segurs.

  • Promoure que aquests carrers tinguin un disseny participatiu que incorpori més verd al carrer.

  • Combinar la xarxa de vianants amb una xarxa bàsica de carrils bici segurs, ben connectats, segregats del trànsit motoritzat i dels vianants.

  • Treballar perquè aquesta xarxa tingui una escala metropolitana.

  • Revisar el funcionament i les tarifes del Bicing, s'hi integrarà el Bicing elèctric, i es vetllarà pel bon ús de les infraestructures i els serveis per als ciclistes.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Ecologia
Envelliment
Gènere
Infància
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat