Revisar les llicències d'activitats concedides en els últims anys

Crear una comissió per tal de revisar les llicències d'activitats concedides en els últims anys amb l'objectiu de detectar les males pràctiques, actuar en cas de trobar indicis delictius, procedir a la retirada de llicències en els casos fraudulents, i millorar els mecanismes per evitar males pràctiques en el futur.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Ciutat Vella
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Participació, transparència i rendició de comptes
Pressupostos i fiscalitat
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat