Revisar la situació integral del solar del carrer del Rec Comtal i el conjunt del carrer

Revisar la situació integral del solar del carrer del Rec Comtal i el conjunt del carrer: la llicència concedida a Núñez i Navarro per a la construcció d'un hotel, la urbanització del passatge de Sant Benet i l’obertura d’un vial públic de connexió, la construcció dels habitatges protegits cooperatius, el projecte de conservació de les restes del rec comtal i l’estudi de la resta de restes arqueològiques.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Cultura
Societat del coneixement
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat