Revisar i reactivar el pla d'equipaments del Districte

Revisar i reactivar el pla d'equipaments del Districte perquè, entre altres coses, garanteixi espais de lleure per a adolescents i joves del barri com el punt d’informació juvenil del carrer d'Horta.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Tema: 
Cultura
Envelliment
Esports i lleure
Infància
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes