Revisar els sistemes de protecció patrimonial actuals

Revisar els sistemes de protecció actuals, que, més que ajudar a mantenir el patrimoni, es converteixen en penalitzacions a la propietat. Revisar el tractament fiscal del patrimoni protegit i implementar una política clara d'ajudes.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Tema: 
Cultura
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat