Remodelar la plaça de Sóller

Remodelar la plaça de Sóller per convertir-la en un veritable espai obert de gaudi per al veïnat,  i acabar d’adequar el centre cívic Porta–Sóller per obtenir-ne la màxima capacitat d’ús i afavorir-ne la gestió cívica.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Porta
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat