Regular l’aparcament al front marítim, a les platges i als voltants per facilitar la circulació de vianants

  • Regular l’aparcament al front marítim, a les platges i als voltants per facilitar la circulació de vianants des del carrer de Bac de Roda fins al de Josep Pla.
  • Regular l’àrea verda per a residents del perímetre de l’aparcament lliure a l’entorn del Parc Diagonal Mar, i els carrers de Llull, Selva de Mar, Taulat i Josep Pla.

 

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Barri(s): 
Diagonal Mar - Front Marítim del Poblenou
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat