Reforestar la part alta del barri

Reforestar la part alta del barri recuperant els antics pinars i potenciar el coneixement i l'ús del Mirador de les Cultures

Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Vallbona
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat