Reestructurar les prioritats i el funcionament de les institucions i els equipaments culturals

La institucionalització de la cultura a la nostra ciutat ha adquirit grans dimensions, tant en equipaments com en l'organització administrativa. Alguns organismes, com l’Institut de Cultura de Barcelona, han centralitzat excessivament la gestió cultural de la ciutat destinant la major part del pressupost a l'activitat pròpia, als grans equipaments i a les indústries creatives. Una nova política de la cultura a Barcelona requereix reorganitzar i democratitzar aquests organismes. Per això, proposem:

  • Revisar la política del Institut de Cultura de Barcelona promovent una millor redistribució dels seus recursos i afavorint els projectes impulsats pel teixit cultural de base.
  • Introduir la ciutadania en els espais de presa de decisió, fins ara reduïts a un Consell de Cultura no vinculant.
  • Democratitzar els grans equipaments culturals de la ciutat, com ara el MACBA, establint l’elecció dels càrrecs de direcció de les institucions públiques sota rigorós concurs públic, una direcció dels centres sotmeses a mecanismes de transparència i rendició de comptes, i la constitució de nous patronats amb la participació dels sectors ciutadans.
  • Elaborar un pla integral de mesures per democratitzar la gestió pública en el sector.
  • Nomenar els directors i equips directius de BTV, la ràdio local i els mitjans públics on l’Ajuntament de Barcelona hi tingui un paper d’acord amb criteris estrictament professionals i per un mandat de sis anys
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes