Reduir la contaminació i millorar la qualitat ambiental a Trinitat Nova

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria de reducció de la contaminació i millora de la qualitat ambiental:

  • Estudiar la reubicació i la mitigació dels impactes de les torres d'alta tensió del barri. I estudiar els efectes sobre la població dels camps electromagnètics de les torres d'alta tensió, els cables d'alta tensió subterranis i de les subestacions elèctriques tant a Trinitat Vella com Nova.
  • Complementar l'actual panell contra el soroll de l'avinguda Meridiana amb mesures destinades a compensar la contaminació amb més vegetació.
  • Minimitzar la contaminació lumínica que produeixen els fanals del Nus de la Trinitat.
  • Instar al Consorci de Collserola per a la recuperació de la flora de Collserola propera a Trinitat Nova i controlar les espècies invasores implicant a les associacions de conservació i defensa del medi ambient del barri i de Barcelona.

 

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
La Trinitat Nova
Tema: 
Ecologia
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat