Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica

Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica en carrers com el de l'Escorial, la plaça de Joanic i d'altres mitjançant la limitació del trànsit.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Ecologia
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat